ප්‍රදර්ශනකාමී පරිභෝජනය රෝග ලක්ෂණයක් ලෙස

Fox Talks 7:05 AM
මිනිසුන් තම ජීවිතයෙන් සැලකිය යුතු කාලයක් කැප කරන්නේ තමාගේ පරිභෝජනය සදහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් ඉපැයීමටය. පරිභෝජනවාදයේ ... Read More
ප්‍රදර්ශනකාමී පරිභෝජනය රෝග ලක්ෂණයක් ලෙස ප්‍රදර්ශනකාමී පරිභෝජනය රෝග ලක්ෂණයක් ලෙස Reviewed by Fox Talks on 7:05 AM Rating: 5

චතුර සේනාරත්න තේරුම් ගැනීම

Fox Talks 8:30 AM
චතුර සේනාරත්න පහුගිය දවස්වල රෑපවාහිනී සාකච්ඡා වල කියපු දේවල් ගැන පුවත්පතක් කරපු විමසීමකදි, අර ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීම් සම්බන්ධව කරපු ප... Read More
චතුර සේනාරත්න තේරුම් ගැනීම චතුර සේනාරත්න තේරුම් ගැනීම Reviewed by Fox Talks on 8:30 AM Rating: 5

අසම්මත අදහස් (unorthodox ideas)

Fox Talks 8:03 PM
ෆේස්බුක් හා බ්ලොග් අවකාශයේ අසම්මත යැයි පැවසෙන අදහස් සහිත ලියවිලි ඉඳහිට දක්නට ලැබේ. මේවා අසම්මත අදහස් වන්නේ ඒවා සම්මත සම්ප්‍රදායන්ට ප්... Read More
අසම්මත අදහස් (unorthodox ideas) අසම්මත අදහස් (unorthodox ideas) Reviewed by Fox Talks on 8:03 PM Rating: 5

Power Cut

Fox Talks 9:02 AM
කාර්යාලයක සිටින විට හෝ රාත්‍රියේ දී හදිසියේ සිදුවන විදුලි ඇනහිටීම් වලට මිනිස්සු අවිඥානිකව කැමති ඇයි? විදුලි ඇනහිටීමක් සිදුවූ විගට එයට... Read More
Power Cut Power Cut Reviewed by Fox Talks on 9:02 AM Rating: 5

පරිභෝජනවාදී කතරගමින් අධ්‍යාත්මික කැබලිත්තට

Fox Talks 8:30 PM
බුදු දහමට අනුව දෙවිවරැ කොටස් දෙකක් ඉන්නවා. ඒ මහේශාක්‍ය දෙවිවරැ හා අල්පේශාක්‍ය දෙවිවරැ කියලා. මහේශාක්‍ය දෙවිවරැ වැඩ ඉන්නේ සදෙව් ලෝකයේ. ඒ... Read More
පරිභෝජනවාදී කතරගමින් අධ්‍යාත්මික කැබලිත්තට පරිභෝජනවාදී කතරගමින් අධ්‍යාත්මික කැබලිත්තට  Reviewed by Fox Talks on 8:30 PM Rating: 5

සමන්තභද්‍ර හිමියන්ගේ අනුගාමිකයන්

Fox Talks 9:32 AM
මේ සටහන සමන්තභද්‍ර හිමියන්ගේ අනුගාමිකයන් සම්බන්ධවයි. සමන්තභද්‍ර හිමියන් තමන්ව ගලවා ගැනීම ට පැමිණි මහා මුනිවරයෙක් කියා ඒ හිමියන්ග... Read More
සමන්තභද්‍ර හිමියන්ගේ අනුගාමිකයන් සමන්තභද්‍ර හිමියන්ගේ අනුගාමිකයන් Reviewed by Fox Talks on 9:32 AM Rating: 5
Powered by Blogger.