වෙරළ කොනක හිද....

Fox Talks 10:35 PM
වෙරළ  කොනක හිද බලා හිදින්නේමී ඔබ එන මග මා පවන් සැලී පෙර දිනයක අප හමුවූ තැන හිද වෙන්වන්ට මුනගැසෙමු යලී….. වෙරලේ හැපෙනා රළ දළ අතරේ මුමු... Read More
වෙරළ කොනක හිද.... වෙරළ කොනක හිද.... Reviewed by Fox Talks on 10:35 PM Rating: 5

ප්‍රශ්ණය ඇත්තේ කොතැනද? (දෙමළ බෙදුම්වාදය)

Fox Talks 9:48 PM
යාපනයේ තම ළමා විය ගෙවූ සහ එහි පදිංචිව සිටි දකුණේ සිංහලයන් පිරිසකගේ අත්දැකීම් කිහිපයක් සතිඅන්ත පුවත්පතක පලවී තිබිණි. මේ එහි තිබු අත්දැ... Read More
ප්‍රශ්ණය ඇත්තේ කොතැනද? (දෙමළ බෙදුම්වාදය) ප්‍රශ්ණය ඇත්තේ කොතැනද? (දෙමළ බෙදුම්වාදය) Reviewed by Fox Talks on 9:48 PM Rating: 5

ආසිරි වනිගරත්න ගණ දෙවියන් ආගන්තුක කිරීම

Fox Talks 9:28 PM
Video Link - ආසිරි වනිගරත්න ගණ දෙවියන්ගෙන් සල්ලි ඉල්ලන හැටි  දන්නා කාලයේ සිට ගණ දෙවියන් ප්‍රසිද්ධව සිටියේ නුවණට අධිපති දෙවියන් ලෙ... Read More
ආසිරි වනිගරත්න ගණ දෙවියන් ආගන්තුක කිරීම ආසිරි වනිගරත්න ගණ දෙවියන් ආගන්තුක කිරීම Reviewed by Fox Talks on 9:28 PM Rating: 5

පොළොසියානු මනෝ විශ්ලේෂණය (Polosian Psychoanalysis)

Fox Talks 1:17 AM
පොළොසියානු මනෝ විශ්ලේෂණය යනු කොස් ගෙඩියකට විඥානයක් ඇති බව සලකා කොස් ගෙඩියේ එක් එක් වර්ධක අවධින් විග්‍රහ කිරීමට යොදාගන්න න්‍යායන් සමුහය... Read More
පොළොසියානු මනෝ විශ්ලේෂණය (Polosian Psychoanalysis) පොළොසියානු මනෝ විශ්ලේෂණය (Polosian Psychoanalysis) Reviewed by Fox Talks on 1:17 AM Rating: 5

කැමති දෙයක් හිතාගන්න

Fox Talks 8:13 AM
Zeuxis සහ Parrhasios පුරාණ ග්‍රීසියේ හිටිය Zeuxis සහ Parrhasios කියන දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පීන් දෙදෙනෙකු අතරෙන් වඩාත් දක්ෂතම ශිල්පියා කවුරැ... Read More
කැමති දෙයක් හිතාගන්න කැමති දෙයක් හිතාගන්න Reviewed by Fox Talks on 8:13 AM Rating: 5
Powered by Blogger.