පොර්න්හබ් අංක එක: ස්ත්‍රී සමලිංගිකත්වය

Fox Talks 10:49 AM
පොර්න්හබ් වෙබ් අඩවිය විසින් නිකුත්කර තිබූ අශ්ශීල වීඩියෝ නැරඹීම සම්බන්ධ සංඛ්‍යාලේඛන අඩංගු පෝස්ට් එකක් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු මාගේ මිත්‍ර... Read More
පොර්න්හබ් අංක එක: ස්ත්‍රී සමලිංගිකත්වය පොර්න්හබ් අංක එක: ස්ත්‍රී සමලිංගිකත්වය Reviewed by Fox Talks on 10:49 AM Rating: 5

Reading Lacan

Fox Talks 11:08 AM
Reading Lacan is not an easy task. Lacan’s work can be categorized into two parts, namely seminars and ecrits (theoretical texts) As Ziz... Read More
Reading Lacan Reading Lacan Reviewed by Fox Talks on 11:08 AM Rating: 5

Food Paradox

Fox Talks 10:45 AM
සිරි රම්‍යා හෝටලයට යන මා කෙටි කෑම ඇනවුම් කරයි. වේටර්වරයා පැමිණ කුඩා පිඟානක් මා ඉදිරියෙන් තබා සෝස් බෝතලය පැත්තකින් තබයි. ටික වේලාවකින් රෝ... Read More
Food Paradox Food Paradox Reviewed by Fox Talks on 10:45 AM Rating: 5

මෝඩයා සහ රජු සහ මම

Fox Talks 10:42 AM
ලැකානීයානු අර්ථ විග්‍රහයට අනුව මෝඩයෙක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කිසිවෙක් තමාගේ ඒ මොහොතේ පවතින අනන්‍යතාවය තමාගේ සැබෑ අනන්‍යතාවය යැයි විශ්වාස ... Read More
මෝඩයා සහ රජු සහ මම මෝඩයා සහ රජු සහ මම Reviewed by Fox Talks on 10:42 AM Rating: 5

දළ පූට්ටුවා සහ පුරාවෘත්ත බිහිවීම

Fox Talks 10:34 PM
මේ දිනවල කතාබහට ලක්වෙන අලි ඇතුන් ඝාතනය හා ස්භාවික ව්‍යසනයන් අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තිබෙනවා දැයි නිශ්චිතවම කීමට හැකියාවක් නැත. නමුත් මිනිසා ... Read More
දළ පූට්ටුවා සහ පුරාවෘත්ත බිහිවීම දළ පූට්ටුවා සහ පුරාවෘත්ත බිහිවීම Reviewed by Fox Talks on 10:34 PM Rating: 5

Zizek on Buddhism

Fox Talks 10:27 PM
Zizek has a constructive criticism on what he called western buddhism and the hedonistic way it functions in west. He claims th... Read More
Zizek on Buddhism Zizek on Buddhism Reviewed by Fox Talks on 10:27 PM Rating: 5

හැකිතාක් අනේකාට නොතේරෙන ලෙස ලියමු

Fox Talks 5:21 AM
විද්‍යාව, හිස්ටෙරික කතිකාව සහ මනෝවිශ්ලේෂණාත්මක න්‍යාය මනෝවිශ්ලේෂණය විද්‍යාවෙන් වෙන් කර හඳුනාගැනීම සඳහා ප්‍රත්‍යය (cause) සහ ආත්මයක් ... Read More
හැකිතාක් අනේකාට නොතේරෙන ලෙස ලියමු හැකිතාක් අනේකාට නොතේරෙන ලෙස ලියමු Reviewed by Fox Talks on 5:21 AM Rating: 5
Powered by Blogger.