වැනිලා ද? චොකලට් ද?

Fox Talks 10:13 PM
වැනිලා ද? චොකලට් ද? නිරන්තරයෙන් මුහුණ දීමට සිදුවන තෝරාගැනීමක්. ලංකාවේ වැනිලා හා චොකලට් අරගලයේ ජයග්‍රහකයා කව්රුන් ද කියා දැන ගැනීමට කූල්ස්... Read More
වැනිලා ද? චොකලට් ද? වැනිලා ද? චොකලට් ද? Reviewed by Fox Talks on 10:13 PM Rating: 5

ජෙප්පන් වර්ගීකරණය

Fox Talks 9:45 PM
ගම් හා නගරවල සිටින වැඩිහිටි ජවිපේ සාමාජිකයන්. 🔸  කුඹුරු ගොවිතැන් කරයි. 🔸 පන්සලට පේරු දානය රුගෙන යයි. 🔸  ලොකු හාමුදුරුවන් සමඟ හිතවත්ය.... Read More
ජෙප්පන් වර්ගීකරණය ජෙප්පන් වර්ගීකරණය Reviewed by Fox Talks on 9:45 PM Rating: 5

සෙබළාගේ සාරය සහ ස්මාර්ට් මිලිටරි හෙල්මටය

Fox Talks 9:39 PM
මිලිටරි තාක්ෂණය පවතින්නේ සාමාන්‍ය සිවිල් ජනතාව අත්විඳින තාක්ෂණයට වඩා යම් ප්‍රමාණයක් ඉදිරියෙන් යැයි කියනු ලැබේ. ඇමෙරිකානු හමුදාව විසින් හඳ... Read More
සෙබළාගේ සාරය සහ ස්මාර්ට් මිලිටරි හෙල්මටය සෙබළාගේ සාරය සහ ස්මාර්ට් මිලිටරි හෙල්මටය Reviewed by Fox Talks on 9:39 PM Rating: 5

What is Lacanian Real

Fox Talks 10:47 AM
Some simplified answers copied from a comment thread.  T he order of the Real is similar to the remaining two orders (Imaginary and ... Read More
What is Lacanian Real What is Lacanian Real Reviewed by Fox Talks on 10:47 AM Rating: 5

පිස්සා

Fox Talks 10:42 AM
ටික කාලෙකට කලින් අපේ ගෙවල් ආසන්නයේ බස් හෝල්ට් එකේ කව්රුහරි ලොකු බෑග් වගයක ට කුණු පුරවලා එතන ම දාලා ගිහින් තිබුනා. මේක දැක්කහම මට කෝප සහග... Read More
පිස්සා පිස්සා Reviewed by Fox Talks on 10:42 AM Rating: 5
Powered by Blogger.