උතුරේ හා දකුණේ සීමා මායිම් මැකී යයිද?

Fox Talks 9:44 AM
මේ චිත්‍රයෙන් කියවෙන්නේ සිංහල වෙස් නැට්ටුවෙක් දෙමළ අරන්ගේත්‍රම් ශිල්පිනියක් සිප වැළද ගන්නවා කියන එකද? එහෙමත් නැත්නම් සිංහල තරැණයෙක් දෙ... Read More
උතුරේ හා දකුණේ සීමා මායිම් මැකී යයිද? උතුරේ හා දකුණේ සීමා මායිම් මැකී යයිද? Reviewed by Fox Talks on 9:44 AM Rating: 5

ජෝර්ජ් වොෂින්ටන්ගේ පොරව

Fox Talks 9:13 PM
[මුල් සටහන ] මේ රෑපයේ දක්නට ලැබෙන්නේ ඇමරිකාවේ පළමුවන ජනාධිපතිවරයා වන ජෝර්ජ් වොෂින්ටන් විසින් වයස අවුරැදු හයේදී තම පියාට අයත් චෙරි ගසක... Read More
ජෝර්ජ් වොෂින්ටන්ගේ පොරව ජෝර්ජ් වොෂින්ටන්ගේ පොරව Reviewed by Fox Talks on 9:13 PM Rating: 5

ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් සෑම විටම රදා පවතින්නේ අනෙකෙකුගේ දැක්ම මත

Fox Talks 7:21 AM
පසුගිය දිනක පෞද්ගලික බැංකුවක් තුල දෙදෙනෙකු පැවැත්වු ලිංගික සබඳතාවයක් දැක්වෙන වීඩියෝවක් පිළිබදව සමාජජාල ඔස්සේ විශාල කතා බහක් ඇතිවිය. ම... Read More
ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් සෑම විටම රදා පවතින්නේ අනෙකෙකුගේ දැක්ම මත ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් සෑම විටම රදා පවතින්නේ අනෙකෙකුගේ දැක්ම මත Reviewed by Fox Talks on 7:21 AM Rating: 5
Powered by Blogger.