දෙමළාට වෙනම රටක් අවශ්‍ය වූයේ ඇයි?

Fox Talks 7:52 PM
දෙමළාට දෙමළවීම නිසා ප්‍රශ්නයක් ඇතැයි ද, එයට පිළිතුරු මේවා යැයිද පෙන්වාදීම් පසුගිය දිනවල නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබුණි. මා ඇතුළු බොහෝ ජාත... Read More
දෙමළාට වෙනම රටක් අවශ්‍ය වූයේ ඇයි? දෙමළාට වෙනම රටක් අවශ්‍ය වූයේ ඇයි? Reviewed by Fox Talks on 7:52 PM Rating: 5

දාර්ශනික මතවාද හා අපබ්‍රංශ

Fox Talks 9:23 AM
දාර්ශනික මතවාදයක් කියන එක නිකන් යූසර් මැනුවල් එකක් කියවලා තේරැම් ගන්නවා වගේ ලේසියෙන් කරන්න බැරිබව ඇත්ත. යම් උත්සහයක් දරන්න වෙනවා. එහෙම උ... Read More
දාර්ශනික මතවාද හා අපබ්‍රංශ දාර්ශනික මතවාද හා අපබ්‍රංශ Reviewed by Fox Talks on 9:23 AM Rating: 5

ප්‍රී ෂූට් ෆැන්ටසිය

Fox Talks 8:50 AM
කලකට ඉහත මංගල ඡායාරූපකරණය යනු සරළ මෙන්ම ඒකාකාරී දෙයක් විය. ඇන්තූරියම් මල් ගැසු කවිච්චියේ වාඩි වී සිටින මංගල යුවල පළතුරැ බීම බොන අවස්ථාව,... Read More
ප්‍රී ෂූට් ෆැන්ටසිය ප්‍රී ෂූට් ෆැන්ටසිය Reviewed by Fox Talks on 8:50 AM Rating: 5
Powered by Blogger.