ඩෙරීඩාගේ පූසා

Fox Talks 11:26 AM
ප්‍රංශ දාර්ශනිකයකු වන ශාක් ඩෙරීඩා වරක් ස්නානයෙන් අනතුරුව නිරුවතින් එළියට පැමිණෙන විට ඔහුගේ නිවසේ ඇතිකරන සුරතල් පූසා ඔහු දෙස බලා සිටිනවා ද... Read More
ඩෙරීඩාගේ පූසා ඩෙරීඩාගේ පූසා Reviewed by Fox Talks on 11:26 AM Rating: 5

ඉහළ මධ්‍ය පාංතික සිස්ටම් චේන්ජ්

Fox Talks 11:25 AM
අ පේ සමාජ පංතියේ පවුල් වල නැදෑයන්, හිතවතුන් හම්බ වුනාම ගහන පම්පෝරි වල සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මේ වගේ ෆ්ලෝ එකක්.  "අපේ දුව ස්කොල... Read More
ඉහළ මධ්‍ය පාංතික සිස්ටම් චේන්ජ් ඉහළ මධ්‍ය පාංතික සිස්ටම් චේන්ජ් Reviewed by Fox Talks on 11:25 AM Rating: 5

දෘෂ්ටිවාදී ෆැන්ටසිය

Fox Talks 11:14 AM
වරක් වෙළදසලකින් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමෙන් පසු වෙළදසල් හිමියා මුලින්ම එය කඩදාසි බෑගයකට දමා ඉන්පසුව ෂොපින් බෑගයකට දැමීමට සුදානම් විය. එය පහ... Read More
දෘෂ්ටිවාදී ෆැන්ටසිය දෘෂ්ටිවාදී ෆැන්ටසිය Reviewed by Fox Talks on 11:14 AM Rating: 5
Powered by Blogger.