වේදනාකාරී සත්‍යය සහ ආශ්වාදජනක ව්‍යාජය

Fox Talks 9:44 AM
මෙය බැලු බැල්මට අශ්ශීල විහිළුවකි. නමුත් එම අශ්ශීලත්වය තුල මිනිස් සිතේ හැසිරීම පිළිබඳ යම් සත්‍යක් ද දැක්වෙයි. අප බොහෝවිට ප්‍රිය කරන්නේ අ... Read More
වේදනාකාරී සත්‍යය සහ ආශ්වාදජනක ව්‍යාජය වේදනාකාරී සත්‍යය සහ ආශ්වාදජනක ව්‍යාජය Reviewed by Fox Talks on 9:44 AM Rating: 5

දේශපාලන නිරවද්‍යතාවය හා මිත්‍රශිලී ජාතිවාදය

Fox Talks 9:39 AM
පසුගියදා ⁣මොටර් රථ සඳහා අමතර උපාංග සවිකරන ස්ථානයකට මාත් මාගේ සහෝදරයාත් ගොස් අප එහි ගිය කාර්‍යයේ නියැලෙන විට තවත් අමතර සේවාවක් ලබාගැනීමට... Read More
දේශපාලන නිරවද්‍යතාවය හා මිත්‍රශිලී ජාතිවාදය දේශපාලන නිරවද්‍යතාවය හා මිත්‍රශිලී ජාතිවාදය Reviewed by Fox Talks on 9:39 AM Rating: 5
Powered by Blogger.