යුඇන්පී සංකීර්ණය. (UNP Complex)

Fox Talks 5:22 AM
දේශපාලනිකව ලංකාවේ මිනිස්සු බෙදී  සිටින්නේ ශ්‍රිලංකාකාරයන්, යුඇන්පිකාරයන් හා මෑතක සිට මහින්දවාදීන් වශයෙනි. ජේවීපිකාරයොත් අතරින් පතර සිටී. ... Read More
යුඇන්පී සංකීර්ණය. (UNP Complex) යුඇන්පී සංකීර්ණය. (UNP Complex) Reviewed by Fox Talks on 5:22 AM Rating: 5

සංහිඳියාව (කෙටි කතාව)

Fox Talks 11:12 AM
වන්දනා ගමන ආරම්භ කිරීමට සුදානමින් බස රථය පනගන්වා තිබේ. නඩේ ගුරා වන අප්පුහාමි මාමා බසයට නැග අවසාන වතාවට වන්දනා නඩයේ සියල්ලෝම අසුන්ගෙන ඇද්... Read More
සංහිඳියාව (කෙටි කතාව) සංහිඳියාව (කෙටි කතාව) Reviewed by Fox Talks on 11:12 AM Rating: 5

ලෝකය මනසේ නිර්මාණයකි. මනසත් මනසේ නිර්මාණයකි.

Fox Talks 10:45 PM
ලෝකය මනසේ නිර්මාණයකි. මනසත් මනසේ නිර්මාණයකි. ආචාර්ය නලින් ද සිල්වාගේ මෙම අදහස බුදු දහම පිළිබද ඇති මාගේ දැනුමෙන් තේරැම් ගැනීමට ගත් උත... Read More
ලෝකය මනසේ නිර්මාණයකි. මනසත් මනසේ නිර්මාණයකි. ලෝකය මනසේ නිර්මාණයකි. මනසත් මනසේ නිර්මාණයකි. Reviewed by Fox Talks on 10:45 PM Rating: 5
Powered by Blogger.