සමන්තභද්‍ර හිමියන්ගේ රැස් වළල්ල

Fox Talks 10:17 AM
කිසියම් ප්‍රකාශයකින්/වාක්‍යයකින් ප්‍රකාශිත දෙය සම්පුර්ණයෙන්ම අවබෝධ කර ගැනීමට ඒ වාක්‍යයේ අඩංගු වචනවල අර්ථයන් පමණක් දැනගැනීම ප්‍රමාණවත් ව... Read More
සමන්තභද්‍ර හිමියන්ගේ රැස් වළල්ල සමන්තභද්‍ර හිමියන්ගේ රැස් වළල්ල Reviewed by Fox Talks on 10:17 AM Rating: 5

දුක්ඛ හා සෆරින්

Fox Talks 9:00 AM
දුක පිළිබඳ මනෝවිශ්ලේෂණාත්මක අදහසක් හා බුදු දහමේ සඳහන් දුක ගැන සංසන්දනයක් කරන සාකච්ඡාවක් දකින්න ලැබුණා. ජිජෙක්ගේ වීඩියෝවක දැක්වෙන අද... Read More
දුක්ඛ හා සෆරින් දුක්ඛ හා සෆරින් Reviewed by Fox Talks on 9:00 AM Rating: 5

පෞද්ගලිකත්වය සහ හෙඩ්ෆෝනය

Fox Talks 10:59 AM
කලකට ඉහත සංගීතයට සවන්දීම සාමුහිකව ලබාගත හැකි අත්දැකීමක් විය. ග්‍රැමෆෝනයෙන්, ලවුඩ්ස්පීකරයෙන්, රේඩියෝවෙන් නැගෙන සංගීතය විශාල පිරිසකට එකවර... Read More
පෞද්ගලිකත්වය සහ හෙඩ්ෆෝනය පෞද්ගලිකත්වය සහ හෙඩ්ෆෝනය Reviewed by Fox Talks on 10:59 AM Rating: 5

දරුවන්, වෘක්ෂ දේවතාවුන් හා ෂොපින්

Fox Talks 8:24 AM
වනාන්තරයක් ආසන්නයේ ගමක ජීවත් වූ මවක් සහ දරැවෙක් දිනක් ෂොපින් කිරීම සඳහා ට්‍රොලියක් තල්ලු කරගෙන වනයට ඇතුළු විය. වැව් ඉස්මත්තෙන් ආරම්භ ... Read More
දරුවන්, වෘක්ෂ දේවතාවුන් හා ෂොපින් දරුවන්, වෘක්ෂ දේවතාවුන් හා ෂොපින් Reviewed by Fox Talks on 8:24 AM Rating: 5
Powered by Blogger.