ලංකාවේ "ස්ටෑන්ඩ් අප්⁣ කොමඩි" කොමඩි

Fox Talks 9:49 PM
වේදිකාවක ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ සජීවිව ඉදිරිපත් කරන විහිළු හෙවත් ස්ටෑන්ඩ් අප්⁣ කොමඩි ඇමෙරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල විනෝදාස්වාදය ලබාගන්නා ජනප... Read More
ලංකාවේ "ස්ටෑන්ඩ් අප්⁣ කොමඩි" කොමඩි ලංකාවේ "ස්ටෑන්ඩ් අප්⁣ කොමඩි" කොමඩි Reviewed by Fox Talks on 9:49 PM Rating: 5

පියුමි හංසමාලි (ස්ත්‍රිය පිරිමියාගේ රෝග ලක්ෂණයයි)

Fox Talks 8:13 AM
ඔටෝ වෙයිනින්ගර් නම් ප්‍රති-ස්ත්‍රීවාදී දාර්ශනිකයා පවසන්නේ ස්ත්‍රියට ඇයගේම කියා පැවැත්මක් නොමැති අතර ඇයගේ සද්භාවාත්මක තත්වය අනුව ස්ත්‍... Read More
පියුමි හංසමාලි (ස්ත්‍රිය පිරිමියාගේ රෝග ලක්ෂණයයි) පියුමි හංසමාලි (ස්ත්‍රිය පිරිමියාගේ රෝග ලක්ෂණයයි) Reviewed by Fox Talks on 8:13 AM Rating: 5
Powered by Blogger.