අනෙකාගේ දැක්ම (gaze)

Fox Talks 2:27 AM
දෙවන ලෝක යුද්ධය පසුබිම් කොටගෙන නිපදවා ඇති Allied නම් චිත්‍රපටයේ කතා තේමාව ගොනුවී ඇත්තේ මොරොක්කෝවේ සිටින ජර්මානු තානාපතිවරයා ඝාතනය කිරීමට... Read More
අනෙකාගේ දැක්ම (gaze) අනෙකාගේ දැක්ම (gaze) Reviewed by Fox Talks on 2:27 AM Rating: 5
Powered by Blogger.